Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus

Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus on töötule ja koondamisteatega tööotsijale antav rahaline abi summas kuni 4474 eurot, mille eesmärgiks on inimese motiveerimine ja toetamine ettevõtlusega alustamisel. Omafinantseering kohustuslik pole. Toetuse abil…

Continue Reading Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus

Ettevõtte rahastamine ja kapitali kaasamine

Ettevõttesse kapitali kaasamine – kuidas ja miks?Oled alustav või juba värske ettevõtja? Soovid äri laiendamiseks lisaraha? Sul on selge visioon oma plaanide elluviimiseks, aga soovid infot erinevate kapitali kaasamise võimaluste…

Continue Reading Ettevõtte rahastamine ja kapitali kaasamine

EAS starditoetus

Starditoetuse andmise eesmärk on aidata vähese ettevõtluskogemusega alustavaid ettevõtjaid, mis omavad kõrget kasvupotentsiaali. Toetuse eesmärgiks on ettevõtete käivitumine ja tulemuste saavutamine äriplaanis kirjeldatud viisil. Starditoetust on oodatud taotlema alustav ettevõtja:…

Continue Reading EAS starditoetus

Taotlusvoor „ Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine investeeringutoetus 2018“ (meede 6.4)

Taotlusvoor „ Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine investeeringutoetus 2018“ (meede 6.4) Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse…

Continue Reading Taotlusvoor „ Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine investeeringutoetus 2018“ (meede 6.4)

EAS annab regionaaltoetuste jagamise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) annab regionaalvaldkonna toetusskeemide rakendamise 1. septembrist 2018 üle Riigi Tugiteenuste Keskusele ja keskendub edaspidi Eesti ettevõtete ekspordile, turismitulu kasvule ning välisinvesteeringute riiki toomisele. Muudatusega väheneb EASi…

Continue Reading EAS annab regionaaltoetuste jagamise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele