Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus

Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus on töötule ja koondamisteatega tööotsijale antav rahaline abi summas kuni 4474 eurot, mille eesmärgiks on inimese motiveerimine ja toetamine ettevõtlusega alustamisel. Omafinantseering kohustuslik pole. Toetuse abil…

Continue Reading Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus

Ettevõtte rahastamine ja kapitali kaasamine

Ettevõttesse kapitali kaasamine – kuidas ja miks?Oled alustav või juba värske ettevõtja? Soovid äri laiendamiseks lisaraha? Sul on selge visioon oma plaanide elluviimiseks, aga soovid infot erinevate kapitali kaasamise võimaluste…

Continue Reading Ettevõtte rahastamine ja kapitali kaasamine

EAS starditoetus

Starditoetuse andmise eesmärk on aidata vähese ettevõtluskogemusega alustavaid ettevõtjaid, mis omavad kõrget kasvupotentsiaali. Toetuse eesmärgiks on ettevõtete käivitumine ja tulemuste saavutamine äriplaanis kirjeldatud viisil. Starditoetust on oodatud taotlema alustav ettevõtja:…

Continue Reading EAS starditoetus

MTÜ toetused

Tasuta teavitus mittetulundusühingute (MTÜ) projektikonkurssidest: EAS, Innove, KÜSK, PRIA, KIK jt.Kas on juhtunud, etSaate projektikonkursist teada alles siis, kui see on möödas?Jäite toetusest ilma, sest ei teadnud konkursist midagi?Selle lahendamiseks…

Continue Reading MTÜ toetused