MTÜ toetused

Tasuta teavitus mittetulundusühingute (MTÜ) projektikonkurssidest: EAS, Innove, KÜSK, PRIA, KIK jt.

Kas on juhtunud, et
Saate projektikonkursist teada alles siis, kui see on möödas?
Jäite toetusest ilma, sest ei teadnud konkursist midagi?

Selle lahendamiseks on Projektiekspert OÜ meeskond loonud fondide projektikonkursside teavituslisti MTÜ-dele.

Fondide teavituslistiga liitumine aitab Teil saada projektikonkursside infot enne teisi taotlejaid ja saavutada seeläbi oma mittetulundusühingule konkurentsieelis toetuste taotlemisel.

Ei ole oluline, kas asute linnas või maapiirkonnas
tegevusalaks on haridus, noorsootöö, hoolekanne, keskkond või hoopis midagi muud.

Kas soovite toetust alustamiseks, laienemiseks, koolitamiseks, teavitamiseks või lihtsalt olla kursis valdkondadega, mida toetatakse.

Tähtis on teada, et iga fondi ning konkursi puhul on täpselt määratud reeglid, kes on oodatud projekte esitama.

Toetusi saavad taotleda fondidest mittetulundusühingud (MTÜ) ja sihtasutused (SA).
Samuti sobivad taotlema avaliku sektori mõju all olevad organisatsioonid.
Konkursid võivad olla suunatud erinevatele sihtgruppidele, näiteks kohalikud kodanikuühendused, katusorganisatsioonid ja liidud, eestkosteorganisatsioonid jms.

Tellige kohe mittetulundusühingute projektikonkursside teavitus oma meiliaadressile!

Eesti saab aastatel 2014-2020 Euroopa Liidult kokku 5,9 miljardit eurot toetust. Toetatavad valdkonnad on tööturg, teadus- ja arendustegevus, ettevõtlus, infoühiskond, haldusvõimekus, keskkonnahoid, energiamajandus, transport, regionaalne ja kohalik areng, tervishoid, haridus ning hoolekanne.