Koostöö tööharjutuste läbiviijale

Projektiekspert OÜ otsib projektipõhiseid tööharjutuse juhendajaid üle Eesti.

Miks tulla projektipõhiseks lektoriks?

Olles meie projektipõhine lektor, on võimalik meie klientidele läbi viia erialaseid koolitusi üle Eesti just lektorile sobivas piirkonnas.

Lektoritel puudub kohustus igapäevaselt meie heaks töötada – iga lektor saab ise valida, millal ja millises mahus koolitusi läbi viia.

Pakume klientidele pikemaid ja põhjalikke koolitusprogramme, mis kestavad mõnest nädalast mitme kuuni.

Ootused projektipõhistele partneritele tööharjutuse juhendaja positsioonil:

Eesti ja/või vene keel heal tasemel;

  • Kõrgharidus
  • täiskasvanute koolitaja tase 6 kutse või kõrgem tase;
  • (sobib ka sotsiaaltöötaja tase 6 kutse või kõrgem tase;
  • kutseõpetaja tase 6 kutse või kõrgem tase;
  • karjäärispetsialisti tase 6 või kõrgem tase (sealhulgas karjäärinõustaja, vähemalt tase 6 või karjääriinfo spetsialisti tase 6)

Kui soovite asuda Projektiekspert OÜ projektipõhiseks koolituspartneriks, palun täitke kõrvalolev registreerumisvorm ning võtame teiega ühendust.