RIIGIHANGETE KOOLITUSED

Riigihangete koolitused praktikutelt

Pakume kahte praktilist riigihangete koolitust, mida viivad läbi pikaajalise kogemusega praktikud.
Kui parasjagu koolitust plaanis ei ole, saad ikka küsida nõu ja tellida teenusena riigihanke korraldamise või pakkumise koostamise teenused

Riigihangete korraldamise koolitus

RIIGIHANGETEL OSALEMISE KOOLITUS

Esimesel, riigihanke korraldamise ehk hankija koolitusel saab vastused küsimustele:

 • Kellel on kohustus läbi viia riigihanget?
 • Mis summadest alates peab tegema riigihanget?
 • Kuidas kasutada riigihankeregistrit? Koolitusel tehakse ka see praktiliselt läbi.
 • Kuidas vormistada dokumendid nii, et oleks koheldud pakkujaid võrdselt ja ei tuleks lõputuid vaidlustamisi?
 • Mis on raamleping?
 • Mis on minikonkurss?
 • Praktilised näited lektori poolt läbi viidud riigihangetest
 • Praktilised näited muudest riigihangetest, millest on midagi õppida
 • Näited kohtupraktikast
 • Piiriülesed hanked (ja maksustamine? KM pöördmaksustamine?)
 • Alltöövõtjate kontrollimise võimalused riigihangete registris

Kellel tasub riigihangete koolitustel osaleda?

Kõigil, kes puutuvad kokku hangete korraldamisega või soovivad osaleda pakkujana.

 • avalik sektor
 • ettevõtjad
 • mtü-d ja sihtasutused

Hankija rolli võib sattuda ka MTÜ/SA, kes on saanud eurotoetuse ning seaduse järgi on kohustatud korraldama hanget riigihanke vormis.