Projektikirjutamise intensiivkoolitus avalikule sektorile ja MTÜdele

Kutsume osalema projektikirjutamise intensiivkoolitusel avalike sektorile ja MTÜdele.

Toimumise aeg: 22. – 23. aprill 2020

Toimumise koht: Zoom.us keskkond

Koolitusel õpid koostama projektitaotlust ja tutvud erinevate rahastusvõimalustega  (kohalike omavalitsuste toetused, riiklikud toetusfondid ja rahvusvahelised toetusfondid).

Ajakava:

Kolmapäev 22. aprill

09.30 – 09.45 Sissejuhatus, koolituse tutvustus.

09.45– 10.00 Projekti plaanimise ja koostamise protsess
Projektijuhtimise põhimõtted. Kuidas sõnastada üheselt mõistetavaid eesmärke, selgitada oma ideed, planeerida tegevusi, ajagraafikut, meeskonda.

10.00 – 10.20
Info hankimine rahastamisvõimaluste kohta, idee sobivus fondi, abikõlbulikud kulud.
10.20 – 10.30 Kuidas kirjutada projekt, mis saab positiivse rahastusotsuse
Projekti mahutamine “suure pildi” sisse. Eesmärkide, tegevuste, kulude tasakaal ja põhjendatud seos.
10.30– 10.45 Projekti eelarvestamine, kulude ja tulude planeerimine.
Eelarve piirmäär, seos omafinantseeringuga. Toetuse väljamaksmise tingimused. Projekti kululiigid. Projekti tulu.

10.45 – 11.00 Sirutuspaus
11.00 – 11.45
Tasakaalus projekti eelarve koostamine
Sisseostetud kaubad ja teenused. Tööjõu kulud ja riiklikud maksud.
Projektijuhi tasu suurus. Lepingud. Hangete piirmäärad asjade, teenuste ostmisel.
11.45 – 12.00 Juhised praktiliseks kodutööks. Küsimused – vastused
12.00 Koolituspäeva lõpp

Neljapäev 23. aprill

09.30 – 09.45 Kokkuvõte esimesest koolituspäevast. Küsimused – vastused
09.45 – 10.15 Rahastajaga kontakt
Kuidas hoida rahastaja õnnelikuna (aruandlus, dokumentatsioon, suhtlemine) Aktid, arved, kuludeklaratsioon jne. Probleemide lahendamine rahastaja toel.

10.15 – 10.45 Ülevaade rahastusvõimalustest avalikule sektorile ja MTÜ-le
Kohalike omavalitsuste toetused, riiklikud ja rahvusvahelised toetusfondid.
10.45 – 11.00 Sirutuspaus
11.00 -11.20 Koostööprojektid. Head praktikad ja näited.
Projekt, mis sobib igale organisatsioonile
Rohelise kontori põhimõtete rakendamine organisatsioonis. Projekti keskkonnamõju.

11.20 – 11.35 Projektitaotluse koostamine.
Põhilised vead. Vigadest hoidumine.
11.35 – 11.45 Projektijuhi tervis ehk kuidas ellu jääda
Projektijuhi vaime ja füüsiline tervis.
Õnnelik projektijuht = õnnestunud projekt
11.45 – 12.00 Küsimused – vastused. Päeva kokkuvõte.
12.00 Koolituspäeva lõpp

Koolituse maksumus:
Kuni 16. aprill 29 eur
Alates 17. aprill 35 eur
Lisaks on võimalik tellida individuaalne videonõustamine hinnaga 38 eur. Nõustamist on võimalik kasutada maksimaalselt kahes osas.

Lisandub km

Tehnilised tingimused:

Osaleja vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ja mikrofoni (sageli on need juba arvutis olemas). Kui soovid osalemiseks arvutit meie poolt, anna märku.

Projektiekspert OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitaja: Merle Einola

Merle Einola on igapäevane praktik projektide kirjutamisel ja elluviimisel. Omab ärijuhi diplomit, õppinud projektijuhtimist ning ettevõtlust.

Viieteistaastane kogemus projektide kirjutamisel ja juhtimisel mittetulundussektoris. Avalikus sektoris projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus alates 2008. aastast. Tegutsenud 17 aastat FIE-na, kuhu sisse mahub ka toimiv koostöö avaliku sektoriga.

Merle Einola kireks on suured ja keerulised probleemiderohked koostööprojektid, neid on ta ellu viinud korteriühistu töös ja avalikus sektoris.

Suurim Merle Einola kirjutatud ja juhitud projekt on olnud 4,2 milj euro suuruse eelarvega Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine. Koolitanud mittetulundusühendusi, avalikku sektorit ja eraisikuid projektijuhtimise vallas ning keskkonnateemadel. Kirjutanud hulgaliselt erineva valdkonna äriplaane.

Merle missiooniks on säästva elustiili ja kohaliku mahetoidu propageerimine ning sektorite vahelise koostöö edendamine MTÜ Roheliselt Värske Elu tegevuse kaudu ja Pärnumaa Maitsed töörühmas.