Täiskasvanute koolitamine ja juhendamine (valmistumine kutseeksamiks)

Täiskasvanute koolitaja koolitus

Koolituse maht: 130 akadeemilist tundi

Koolitus toimub: jaanuar-märts 2021

Koolituse eesmärk: Luua tingimused täiskasvanute koolitajate andragoogiliste ja pedagoogiliste kompetentside tõstmiseks ning toetada täiskasvanute koolitajate professionaalset arengut.

Toetada õppijaid täiskasvanute koolitajate tase 5 ja tase 6 kutsestandardis toodud kompetentside omandamisel ning kutseeksamiks valmistumisel.

Sihtgrupp: Eelnevalt täiskasvanuid koolitanud oma eriala spetsialistid, kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi täiskasvanuõppe põhimõtetest ning taotleda täiskasvanute koolitaja kutset.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Sissejuhatus kursusesse. Andragoogika olemus.
Täiskasvanud õppija olemus ja eripära.
Täiskasvanute koolituse põhiprintsiibid, kutse-eetika.
Valdkonda reguleerivad õigusaktid.
Koostöövõrgustik. Kutsestandard. Kutsetunnistus.
Õppeprotsessi ettevalmistamine. Õppija õpivajadused.
Õppekava, õppeprogrammi koostamine ja koolituse planeerimine.
Koolituse sisu ettevalmistamine. Õppematerjalide ja -vahendid.
Õpikeskkond. Õppeprotsessi läbiviimine.
Grupiprotsesside juhtimine. Õppijate kaasamine. Erivajadusega täiskasvanud õppija.
Tagasiside andmine ja saamine. Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis.
Koolitaja psühholoogiline tasakaal. Stress ja sellega toimetulek, läbipõlemise ennetamine.
E-portfoolio loomine.
Lõpuseminar: Avalik esinemine. Eneseanalüüs koolitajana.

Täiendav info: koolituse kogumaht 130 akadeemilist tundi, sh 80 auditoorset ja 50 individuaalset tundi.
Planeeritavad koolituspäevad: selguvad

Siit leiad ÕPPEKAVA.

Kadri Koha kõrgharidus on Tallinna Pedagoogikaülikoolist andragoogika erialal (MA) ja tal on täiskasvanute koolitaja tase 7 kutse. Täiskasvanute nõustamise, juhendamise ja õpetamisega tegeleb alates 2001. aastast ja tal on 10-aastane ülikoolis õpetamise kogemus.

Teeb koostööd mitmete koolitusasutustega, sh on Töötukassa koostööpartner ning on õpetaja Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis. Iga-aastane Väärikate Ülikooli külalislektor Järva- ja Raplamaal. Omab NLP Master Practitioner taset, on mänguterapeut. Kasutab koolitustel kaasaegseid loovaid meetodeid, julgeb olla omapärane.

Amino Põldaru on omandanud kõrghariduse Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise erialal (MA), lisaks omab täiskasvanute koolitaja tase 7 kutset ning on visuaalkunsti- ja mänguterapeut. 

Amino on töötanud TLÜ Rakvere Kolledžis, kus ta panustas täienduskoolituse õppekavade loomisse ja arendusse. 2011. aastal asutas ta MTÜ Meistrile Selliks, et pakkuda pedagoogilis-psühholoohilisi täienduskoolitusi õpetajatele lasteaedades ja koolides. Koolitustel kasutab ta erinevaid meetodeid ja arvestab grupi erimeelsuste ning seisukohtadega.

Mirell Lattik omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutset. Hetkel omandab teist kõrgharidust majanduse valdkonnas. Mirell on läbinud erineva taseme arvutikoolitusi.

5 aastat on koolitanud nii algajaid- kui ka edasijõudnuid digipädevuste valdkonnas. Käesoleval koolitusel jagab osalejatele teadmisi elektroonilise portfoolio koostamise erinevate võimaluste kohta. Vajadusel aitab ja nõustab osalejaid.

Osalustasu 

Koolituse maksumus: 1287 eurot + käibemaks (võimalus maksta osade kaupa)
                                      Maksumus sisaldab õppematerjale ja kohvipause.

Kontaktisik: Ülle Käär, tel 5074717, ylle.kaar@projektid.ee