Täiskasvanud õppija eripärad ja -vajadused

Koolitust hetkel ei korraldata.