Koolitajate koolitamine

Koolitused täiskasvanud õppijate koolitajatele.

Täiskasvanud õppija koolitusi on vaja inimestel, kes soovivad taotleda kutsetunnistust ja tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.

Kui lektor on sertifitseeritud, tekitab see osalejale usaldusväärsust ja annab lektorile konkurentsieelise.

Kutsetunnistuse olemasolu CV-s on partneritele ja tööandjatele eelis, sest sageli on projektides ja hangetes nõutav teatud kutsetase.

See on üks võimalus ka elukestvaks õppeks. Kas oled koolitamisest unistanud? Soovid sellest valdkonnast rohkem teada saada ja end ühel hetkel koolitajana teostada?

Täiskasvanud koolitaja kutsetunnistuse taotlemise raames koostatakse portfoolio ja teostatakse eneseanalüüs. See aitab ka ennast mõista.

Kutse taotlemist tehakse kaks korda aastas, kevadel ja sügisel.

Täiskasvanute koolitamine ja juhendamine (valmistumine kutseeksamiks)