Innove: Haridusasutuste arendusprojektid

Avanes Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor, kust saab toetust taotleda haridusasutuste arendusprojektide ning meeskondade ühist õppimist toetavate õpiürituste jaoks.

Taotlejad võivad olla haridusasutused (pidaja kirjalikul nõusolekul) või haridusasutuste pidajad. Haridusasutus on koolieelne lasteasutus (v.a lastehoiuteenust osutavad organisatsioonid), üldhariduskool, (sh täiskasvanute gümnaasium) ja kutseõppeasutus.

Tegevuses „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“ taotletava toetuse maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta ning tegevuses „Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused“ on taotletava toetuse maksimaalne summa 5000 eurot taotluse kohta.

Toetus makstakse välja kindlasummalise makse alusel pärast tegevuste elluviimist ja projekti tulemuste (sh näitajate) täielikul saavutamisel. Projektide maksimaalne kestus võib olla 14 kuud.

Taotlusvoor on avatud 25. juunist 2019 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/arendusprojektid/