EAS annab regionaaltoetuste jagamise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) annab regionaalvaldkonna toetusskeemide rakendamise 1. septembrist 2018 üle Riigi Tugiteenuste Keskusele ja keskendub edaspidi Eesti ettevõtete ekspordile, turismitulu kasvule ning välisinvesteeringute riiki toomisele. Muudatusega väheneb EASi…

Continue Reading EAS annab regionaaltoetuste jagamise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele

Innove: Haridusasutuste arendusprojektid

Avanes Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor, kust saab toetust taotleda haridusasutuste arendusprojektide ning meeskondade ühist õppimist toetavate õpiürituste jaoks. Taotlejad võivad olla haridusasutused (pidaja kirjalikul nõusolekul) või haridusasutuste pidajad. Haridusasutus on koolieelne…

Continue Reading Innove: Haridusasutuste arendusprojektid

KIK keskkonnaprogrammi taotlusvoorud (uuendatud 12.02.2019)

KIK avab keskkonnaprogrammi 2019. aasta I taotlusvooru.Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtajaks on 15. märts.Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas ning vooru eelarve on ühtekokku 15 miljonit eurot.Taotlusvoor…

Continue Reading KIK keskkonnaprogrammi taotlusvoorud (uuendatud 12.02.2019)