EAS starditoetus

Starditoetuse andmise eesmärk on aidata vähese ettevõtluskogemusega alustavaid ettevõtjaid, mis omavad kõrget kasvupotentsiaali.

Toetuse eesmärgiks on ettevõtete käivitumine ja tulemuste saavutamine äriplaanis kirjeldatud viisil.

Starditoetust on oodatud taotlema alustav ettevõtja:

kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud,
kelle ettevõte loob kaks töökohta, mille brutopalk on vähemalt 703,50 eurot,
kelle ärimudel on läbimõeldud, tema äriplaan sisaldab lisaks äri kirjeldusele ka ettevõtte käivitamise kava (tegevusplaani),
kelle toode või teenus on äritegevuse alustamiseks valmis,
kellel on suutlikus kasvada 20% majandusaastas, jõudes vähemalt 80 000 eurose müügituluni kolmanda majandusaasta lõpuks.

Toetuse suurus

Starditoetust on võimalik taotleda kuni 15 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80% ja omafinantseering vähemalt 20%.

Starditoetust on võimalik kasutada projekti perioodi jooksul põhivara soetamiseks, turundustegevuste läbiviimiseks, rakendustarkvara ostmiseks ja arendamiseks ning tööjõukulude finantseerimiseks.

http://www.eas.ee/teenus/starditoetus/

Tutvu ka starditoetuse määrusega.