Veemajanduse infrastruktuuri arendamine

19. juulil avanes Keskkonnainvesteeringute Keskuses taotlusvoor, millega antakse 400 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi toetust veemajanduse infrastruktuuri arendamiseks. Tegemist on järjekorras kolmanda ja tõenäoliselt viimase taotlusvooruga, mille raames on võimalik sedasorti investeeringuteks eurotoetust saada. Taotluste esitamise tähtajaks on 25. oktoober.

Avanenud voorus antakse toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks reoveekogumisaladel, mille reostuskoormus on 1000 ja enam inimekvivalenti (edaspidi ie); enam kui 50 elanikku teenindava joogiveevarustussüsteemi rekonstrueerimiseks; alla 1000 ie reostuskoormusega reoveekogumisalade ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks; anaeroobse reoveesette töötluse tehnoloogia kasutuselevõtuks, mille reostuskoormus on üle 100 000 ie. Samuti on jätkuvalt avatud Ühtekuuluvusfondi veemajanduse infrastruktuuri teine taotlusvoor, kus on veel võimalik toetust saada alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisalade ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused ning vee-ettevõtted, mis kuuluvad 100% ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele. Toetatava projekti abikõlblike kulude suurus peab olema vähemalt 15 miljonit krooni, sellest väiksemamahulised projektid saavad toetust küsida KIKi keskkonnaprogrammist, mille järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 16. august. Toetuse osakaal on 85% projekti kogumaksumusest

Lisainformatsioon https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13256252&searchCurrent
http://www.kik.ee/et/uudised/430-veel-400-miljonit-krooni-veemajanduse-infrastruktuuri-arendamiseks.html

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee. Võtke ühendust meie kliendihaldur/projektispetsialistiga Tanel Käbin 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee.

Viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 3 532 412 kr, KA Vaiko AS
Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 4 900 285 kr, AS ELME
AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 3 042 850 kr, AS ELME