Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine

Programmi III taotlusvoor, mille eesmärk on Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia ja rakenduskava eelnõu kohaste prioriteetsete valdkondade kliimamuutuste mõjude hindamine ja sobilike kohanemismeetmete väljatöötamine, on avatud.

Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 programmi avatud taotlusvooru ootab Keskkonnaministeerium 13. oktoobriks 2014

Elluviimise periood: I kvartal 2015 – august 2015

Summa: 170 000 – 819 708 EUR
Toetusmäär: 85-90%

Projekti toetust võivad taotleda:
1) Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud MTÜ ja
SA-d, sh valitsusvälised organisatsioonid, kui projektis kavandatud tegevused
kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka;
2) teadusasutused.

http://envir.ee/et/avatud-taotlusvoorud

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.