Avatud on taotlusvoor Veebipõhiste vaimse tervise ja reproduktiivtervise alase teenuse arendamine

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide vahenditest avatud taotlusvooru projektid keskenduvad veebipõhiste infokanalite ja nõustamisteenuste arendamisele (sh reproduktiivalane nõustamine noortele).

Toetatavad tegevused:
• veebipõhiste infokanalite arendamine ja rakendamine (teadlikkuse tõstmine vaimse tervise probleemidest ja tervislikust käitumisest laiema elanikkonna ja riskigruppide hulgas)
• veebipõhiste nõustamisteenuste arendamine ja rakendamine nii vaimse- kui ka reproduktiivtervise valdkonnas (sh võrgustikusüsteemi arendamine spetsialistidele informatsiooni vahetamise edendamiseks).

Oodatud taotlejad on:
• haridus- ja teadusasutused
• valitsusvälised organisatsioonid*
*Valitsusväliste organisatsioonidena (non-governmental organisations ehk NGOs) mõistetakse käesoleva taotlusvooru raames juriidilise isikuna moodustatud mitteärilise eesmärgiga vabatahtlikke organisatsioone, mis on sõltumatud kohalikust, regionaalsest ja keskvalitsusest, avaliku sektori asutustest, poliitilistest parteidest ja äriühingutest. Religioosseid institutsioone ja poliitilisi parteisid ei käsitleta valitsusväliste organisatsioonidena.

Piirmäärad
595 000 eurot – taotlusvooru raames eraldatava toetuse kogusumma
250 000 eurot – ühele projektile eraldatav maksimaalne toetussumma
170 000 eurot – ühele projektile eraldatav minimaalne toetussumma

Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest valitsusvälistele organisatsioonidele ja 85% kõikidele teistele taotlejatele. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistele organisatsioonidele ja 15% teistele taotlejatele.

Taotluste esitamise tähtaeg: 13.08.2013. Projekti tegevuste lõpptähtaeg: 31.12.2015 . Täpsem info on leitav aadressil http://www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/rahvatervise-programm/avatud-taotlusvoorud.html

Meie meeskond on koostanud eelmisel Norra rahade perioodil mitu projekti, millest näiteks toetuse sai Tartu Maarja kool 12,6 milj kr.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.