Avatud on väikesemahulise teaduse infrastruktuuri V taotlusvoor

Teadlastel on võimalus taotleda toetust väikesemahulise teadusaparatuuri soetamiseks. Avanenud taotlusvoorus on võimalik toetust taotleda nii institutsionaalse uurimistoetuse kui ka sihtfinantseeritava teadusteema täitmiseks vajaliku aparatuuri soetamiseks. Teadusaparatuuri maksumus peab mahtuma vahemikku 6 300 kuni 64 000 eurot. Taotlusvooru kogumaht on 3 miljonit eurot.

Meetme eesmärk on teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine uurimisgruppide tasandil sihtfinantseeritavatele teadusteemadele või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemadele vajaliku väikesemahulise teaduse infrastruktuuri ostmise või kaasajastamise kaudu.

Meetme raames toetatavad tegevused on väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja seadmete ning erialaspetsiifilise tarkvara ja andmebaaside ostmine ja kaasajastamine.

Tegevused peavad olema seotud otseselt sihtfinantseeritava teadusteemaga või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemaga. Tegevused peavad aitama tõsta sihtfinantseeritavate teadusteemade või institutsionaalsete uurimistoetuste uurimisteemade teadustöö kvaliteeti ja efektiivsust.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas koos institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema taotlustega ajavahemikul 15. märts kuni 30. aprill 2013 ja sihtfinantseeritava teadusteema taotlustega ajavahemikul 2. september kuni 10. oktoober 2013.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.struktuurifondid.ee/avatud-on-vaikesemahulise-teaduse-infrastruktuuri-v-taotlusvoor/&tpl=1098

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.