Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete huvides ellu kutsutud projektikonkurss teadusuuringute läbiviimiseks

Avanes väikese ja keskmise suurusega ettevõtete huvides ellu kutsutud projektikonkurss teadusuuringute läbiviimiseks

Programmiga toetatakse väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE) teadusuuringute sisseostmisel. Teemade valdkonnale seejuures piiranguid ei seata.

Nõutakse kahte liiki osalejate olemasolu:

* vähemalt kolm sõltumatut VKEd kolmelt erinevalt ELi liikmesmaalt või assotsieerunud riigist;

* vähemalt kaks teadus- ja arendustegevusele suunatud organisatsiooni (nt ülikoolid, uurimisasutused, aga ka tööstusettevõtted ja teadusuuringutega tegelevad VKEd).

Projekti võivad toetada ka teised, ülejäänud osalistest sõltumatud ettevõtted ja lõpptarbijad, kui see on projekti läbiviimiseks vajalik.

Projektid võivad sisaldada järgmisi tegevusi:

* Teadus- ja tehnoloogiaarendamis-tegevused, mis on projekti tuumaks.
* Demonstratsioonitegevused (nt prototüüpide testimine).
* Koolitus ja informatsiooni levitamine.
* Projekti juhtimine.

Konsortsiumi suuruseks peaks üldjuhul olema 5 kuni 10 osalist ning projekti kestuseks 1 kuni 2 aastat. Ühe projekti eelarve peaks jääma vahemikku 0,5 kuni 1,5 mln eurot.

Projektikonkursi kogueelarveks on 136,84 mln eurot ning taotluste esitamise tähtajaks 3. detsember 2009 kell 17.00 Brüsseli kohaliku aja järgi.

Lisainfo: http://www.koda.ee/?id=46292
Allikas: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda