Väikesaarte elukeskkonna arendamiseks avatakse toetusprogramm

VäikesaaredVäikesaarte programm aitab kaasa väikesaartele omase elulaadi säilimisele avalike teenuste kättesaadavuse kvaliteedi parandamise kaudu.

Programm on suunatud mandri- ja saarevahelise transpordiühenduse, hoolekande- ja tervishoiuteenuste, toidu, elektri, joogivee ja kütuse, jäätmemajanduse, juurdepääsu alg- ja põhiharidusele ning päästeteenuse ja sideteenuse kättesaadavuse parandamisele.

Programmi 2011. aasta kogumaht on 639 116 eurot ning maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot.  Taotleja oma-  ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest.

2011. aastal kuuluvad programmi piirkonda järgnevad saared:
Harju maakond: Naissaar (Viimsi vald), Prangli (Viimsi vald), Aegna (Tallinna linn), Väike-Pakri (Paldiski linn)
Lääne maakond: Osmussaar (Noarootsi vald), Vormsi (Vormsi vald)
Pärnu maakond: Kihnu (Kihnu vald), Manilaid (Tõstamaa vald)
Saare maakond: Abruka (Kaarma vald), Kõinastu saar (Orissaare vald), Kesselaid (Muhu vald), Vilsandi (Kihelkonna vald), Ruhnu (Ruhnu vald)
Tartu maakond: Piirissaare (Piirissaare vald)

Programmi piirkonda ei kuulu Muhumaa, Saaremaa, Hiiumaa.

Programmist saavad toetust küsida:
•    saarelise osaga kohalikud omavalitsused
•    saarvallad
•    väikesaarte kogukondade poolt asutatud MTÜd, Sad
•    riigiasutused
•    juriidilised isikud, mille asutajaks on riik või kohalik omavalitsus
•    ettevõtjad

Väikesaarte programmi koordineeriv asutus on Siseministeerium. Programmi viib ellu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Eeltaotluste vastuvõtu ja programmi nõukogu tööd korraldab Pärnu Maavalitsus.

Pärnu Maavalitsus hakkab projektitaotlusi vastu võtma alates 4. märtsist. Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada hiljemalt  4. aprilliks  2011.a kella 16.30ks Pärnu Maavalitsusele. Täpsemat informatsiooni saab Pärnu Maavalitsuse koduleheküljelt:
http://mv.parnu.ee/index.php?id=341

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Tanel Käbini poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.