Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse toetamise taotlusvoor

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avatakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse toetamise taotlusvoor.

Projektide toetamiseks on kavandatud 6,5 miljonit krooni, sh äriplaanide koostamiseks kuni 2 miljonit krooni.
Toetuse tingimuste ja korra teave, taotlusvormid ning teabepäevade kava on aadressil www.kysk.ee/?s=315.

Toetussumma kogumaht ühele taotlejale on maksimaalselt 400 000 krooni, millest äriplaani koostamiseks vajaminev osa võib olla maksimaalselt 30% toetussummast. Sihtkapitalist on võimalik taotleda toetust kuni 90% projekti eelarvekulude katmiseks. Projekti kaasrahastamine peab moodustama vähemalt 10% elluviidava projekti mõlema etapi eelarvekuludest, millest 50% võib olla mitterahaline kaasrahastamine.

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. novembril 2009.a. kell 15.00.

* * *

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee.