Vabaühenduste Fondile eraldati 2 miljonit krooni lisaraha

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide kantselei otsustas anda Vabaühenduste Fondi (VÜF) käsutusse ligi 2 miljonit krooni lisavahendeid. Kokku investeerib toetusskeem aastatel 2007-2011 Eesti mittetulundussektori arengusse üle 38 miljoni krooni.

„Vabaühenduste Fondi eelarve suurendamine on igapäevaste kärpeuudiste taustal julgustav teade,“ rõõmustas fondi koordinaator Maris Jõgeva. „Kui rasked valikud on jätnud mitmed ühenduste poolt pakutavad olulised teenused riigi toetuseta, näitab välisrahastaja otsus usku kodanikualgatuse võimekusse,“ lisas Jõgeva.

Maris Jõgeva sõnul on teiste seas edukamad  ideed, millest peegeldub tõsine soov  muuta organisatsiooni tegevust professionaalsemaks ja järjepidevamaks. „Soositud on taotlused, mis on koostatud lähtuvalt praktilistest vajadustest  – olgu selleks paremad raamatupidamise või eelarve planeerimise oskused, täpsem tööjaotus, tegevuse laiendamine või  tegevuse mõju suurendamine ühiskonnale,“ selgitas Jõgeva. Heade näidetena toob Jõgeva teiste hulgas esile Eesti Loomakaitse Seltsi algatuse annetuste kasutamise reguleerimiseks, Uue Maailma Seltsi uudse lähenemise linnakogukonna ühendamisel ja Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS projekti kodanike ja otsustajate dialoogi  elavdamiseks.

Jõgeva kutsub taotlejaid üles mõtlema valikutele, mis võiksid aidata kaasa oma organisatsiooni jätkusuutlikkusele: „Praegu on ühenduste jaoks parim aeg kaaluda erinevaid alternatiive ning analüüsida, kuidas hoida rahalist stabiilsust, rakendada oskuslikumalt vabatahtlikke ning  leida usaldusväärseid koostööpartnereid. Vabaühenduste Fond ei saa täita eelarveauke, küll aga panustada uute vajalike struktuuride loomisse. Näiteks tasub uurida, kas samadel eesmärkidel tegutseb teisigi organisatsioone, kellega jagada teadmisi või hoopis ruume, korraldada ühisüritusi või ühendada jõud mõjusamaks eestkosteks. Või vastupidi, keskenduda uutele teemadele ja sihtrühmadele, mis ei ole pälvinud avaliku sektori ja teiste ühenduste tähelepanu. See aitab ressursse koondada ja vähendada konkureerimist projektitoetustele.“

Vabaühenduste Fondi  eesmärk on aidata kodanikuühiskonna tugevdamise kaudu kaasa majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamisele Eestis.  Selleks toetab fond algatusi, mis parandavad  kodanikuühenduste võimekust ning suurendavad nende ühiskondlikku mõju. Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide kodanikuühendustele suunatud toetusi vahendab Avatud Eesti Fond.

Allikas: Vabaühenduste Fond