Vabaühenduste Fondi V taotlusvoor on avatud

Vooru oodatakse kodanikuühenduste tegutsemisvõimekuse parandamiseks algatatud projekte avalikes huvides tegutsevatelt mittetulundusühingutelt ja sihtasutustelt.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. septembril 2009 kell 16.00.

Vabaühenduste Fond on suunatud kodanikuühendustele, kes soovivad oma tegevusega panustada ühiskonna edenemisse, muutuda nähtavamaks ning professionaalsemaks ja kellel on oma arenguks vajalike sammude astumiseks väljatöötatud plaan. See võib tähendada näiteks aktiivsemat liikmete kaasamist, tegevuse laiendamist, tõhusamat meediatööd, juhtimisvõimekuse parandamist või koostööd jõulisemaks eestkosteks.

Kodanikuühenduste arendusprojekte toetatakse kolmes eelisvaldkonnas:

1.    kodanikuühiskond ja demokraatia areng;

2.    keskkond ja säästev areng;

3.    sotsiaalne integratsioon ja kohalik areng.

Toetust saab taotleda väikeprojektidele (toetussumma 20 000-100 000 krooni) ning suurprojektidele (toetussumma 100 000-500 000 krooni). Projektitegevused peavad olema lõpetatud hiljemalt 31.01.2011.

Taotlemiseks vajalik informatsioon ja materjalid on kättesaadavad veebilehel www.oef.org.ee/norra.

Toetusskeemi raames on seni toimunud neli taotlusvooru, mille tulemusena on toetatud 125 projekti. Viimane taotlusvoor avatakse 2010. aasta alguses.

Vabaühenduste Fondi eesmärk on kaasata kodanikuühendused jõulisemalt majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamisse Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Kodanikuühenduste tegutsemisvõimekuse, rolli ja mõju tugevdamiseks ühiskonnas on aastatel 2007-2011 kasutada enam kui 35 miljonit krooni.  Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetusi vahendab Avatud Eesti Fond.

Allikas: Avatud Eesti Fond

Projektiekspert OÜ aitab projektitaotlust koostada. Hinnapäringu projektikirjutamise kohta saate teha siit.