Vabaühenduste eestkostevooru toetuste saajad teada

Avatud Eesti Fondi hallatava Vabaühenduste Fondi äsja lõppenud taotlusvoorus toetati 39 kodanikuühiskonna arendusprojekti kogumahus 7,9 miljonit krooni.

Toetuse saajate nimekirja saab vaadata siit.

Vabaühenduste Fondi eesmärk on toetada aastatel 2007-2011 enam kui 33 miljoni krooniga projekte, mis tugevdavad kodanikuühenduste tegutsemisvõimekust, rolli ja mõju ühiskonnas.

Projektieksperdi koostatud neljast projektist said  eestkostevoorus rahastajalt rohelise tule kolm.
Toetuse saanud Lastekaitse Liidu projekti kohta saab lisainfot lugeda siit: http://www.kysk.ee/?s=263