Uus toetus aitab arendada ettevõtlust väljaspool Harju- ja Tartumaad

Regionaalminister Siim Kiisler allkirjastas määruse, mille jõustumisel saab taotleda toetust kompetentsikeskuste kavandamiseks ja ellukutsumiseks.

Tegemist on Euroopa Regionaalarengu fondist kaasrahastatava toetusmeetmega, mis on suunatud kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamisele väljaspool Harju- ja Tartumaad. Ettevõtlus-, haridus- ja kohaliku avaliku sektori koostöös loodavate kompetentsikeskuste kaudu on võimalik piirkondadesse tuua tipptasemel oskusteavet, edendada olemasolevat ja arendada välja selleks vajalik füüsiline keskkond.

Toetusskeem kutsutakse ellu Põhjamaade eeskujul, kus piirkondades olevate eelduste – inim- ja loodusressurssi, infrastruktuuri ning organisatsioonilist oskusteavet arendades on saavutatud märkimisväärseid tulemusi piirkondade ja nende majanduse arengus.

Toetusmeetme esimeses etapis oodatakse käesoleva aasta sügiseks kavandatavate kompetentsikesksuste visioonikirjeldusi ehk ideekavandeid. Ideekavandeid on võimalik esitada kutse- ja rakenduskõrgkoolidel, samuti teadus- ja arendusasutustel ning ettevõtjate ühendusorganisatsioonidel. Ideekavandeid saavad esitada ka sihtasutused ja mittetulundusühingud. Ideekavandite vastuvõtmise ja menetlemisega hakkab tegelema Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Ideekavandite hindamise tulemusena selgitatakse välja potentsiaalsed taotlejad. Alates 2010. aastast on taotlejatel võimalik toetust taotleda koolitustegevusteks ning seadmete soetamiseks, aga ka ehitustegevusteks ja muuks.

Meetme raames on kuni aastani 2013 planeeritud suunata kompetentsikeskuste väljaarendamisse kuni 300 miljonit krooni.

Taotlemise tingimused ja kord on kättesaadavad siseministeeriumi kodulehel.