* Uus koolitus! "Turundusvõimalused internetis"

Uus koolitus! “Turundusvõimalused internetis” (Tartus 6 koolituspäeva vahemikus 4.-13. märts)

Koolituse käigus saab selgeks, millistes olukordades on interneti kaudu turundamine üldse näidustatud ning milliseid aja- või ka raharessursse see eeldab.

Vaatluse alla tulevad lihtsad võimalused oma kodulehekülje loomiseks, otsimootoriturunduse ABC ning e-posti kampaaniad, aga ka turundus läbi sotsiaalsete võrgustike jpm.

Koolitus on suunatud peaasjalikult ettevõtjatele, kellel pole võimalust või soovi palgata kõrgtasemel professionaale oma netiturundust arendama, kuid kellel on arvuti kasutamise baasteadmised ja nii motivatsioon kui ka aeg koduleht oma kätega valmis teha, et kaasaegsed infotehnoloogia võimalused oma äri eduks tööle rakendada. Eriti sobiv on koolitus alustavatele ettevõtjatele ning sobib ka avaliku sektori organisatsioonidele ja kodanikuühendustele, kes soovivad parandada oma nähtavust internetis ning olla potentsiaalsetele külastajatele paremini leitavad ning mõistetavad.

Koolituse läbides saad:
– ülevaate e-turunduse põhimehhanismidest ning selle erinevate külgede seostest
– oskad siduda traditsioonilise turunduse meetmeid infotehnoloogia poolt pakutavate võimalustega
– saad aru, mis muudab kodulehekülje internetis turunduslikus mõttes atraktiivseks ning kasutajasõbralikuks
– mõistad, milliseid turunduslikke eesmärke on internetiturunduse toel realistlik saavutada
– oskad planeerida lihtsamaid netipõhiseid kampaaniaid, hinnata nende kulukust ning tulusust oma ärile
– lisaks suudad realistikult hinnata oma ressursse ning olla vajadusel pädev tellija sisseostetavatele netiturunduse alastele teenustele

Koolitus toimub seminari vormis. Iga osaleja saab kuuldut mõtestada oma ettevõtte/organisatsiooni seisukohast, koostades sellele reaalse turundusstrateegia. Õppimine toimub grupitööna, kus kõik osalejad saavad teineteist mõtete ja küsimuste püstitamisega toetada.

Registreeri kohe
http://ettevotluskoolitus.ee/internetiturundus/

Projektiekspert omab HTMi koolitusluba ning on Töötukassa koostööpartner.


Parimat

Markus A. Kõiv
juhataja
Projektiekspert OÜ

| info@projektid.ee | www.projektid.ee | 626 3236 |
| http://koolitus.projektid.ee – projektikoolituse materjal |