26. juunil avaneb EASi Turismitoodete arendamise toetus suurte pereturismi atraktsioonide väljaarendamiseks

Turismitoote arenduse toetamist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Taotlusvoor on avatud 26. juuni – 26. juuli 2013.

Toetuse eesmärgiks on Eesti kui reisisihi rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine uuenduslike pereturismi atraktsioonide väljaarendamise kaudu, mille abil luuakse reisimotivatsioon Eesti külastamiseks ja külastusaja pikenemiseks.

Toetust saab taotleda Eesti äriregistris registreeritud äriühing.

Meetme raames toetatakse erinevas vanuses lastega peredele suunatud atraktsioonide arendamist järgmiste tegevuste kaudu:

1) turismitoodete ja -teenuste pakkumiseks vajalike objektide ja objektidega seotud infrastruktuuri ehitamine;

2) turismitoodete ja -teenuste pakkumiseks vajaliku materiaalse vara soetamine;

3) turismitoodete ja -teenuste pakkumiseks vajaliku materiaalse vara soetamisega kaasneva immateriaalse vara soetamine.

Toetuse suurus  on  minimaalselt 2 000 000  ja maksimaalselt 4 500 000 eurot projekti kohta, nõutav omafinantseering vähemalt 30% abikõlblikest kuludest. Projekti tegevuste ellu viimise periood on maksimaalselt 36 kuud, kuid mitte hiljem kui 31. august 2015.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/ettevotjale/turism/turismitoote-arenduse-suurprojektid/ueldist

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.

Image courtesy of Victor Habbick / FreeDigitalPhotos.net