Töötukassa Ettevõtluse alustamise toetus

Ettevõtluse alustamise toetus on töötutele mõeldud rahaline abi, mille eesmärgiks  on  töötu motiveerimine ning toetamine ettevõtlusega alustamisel.
Toetust võivad taotleda Töötukassas arvele võetud töötud:
•    kes on vähemalt 18 aastased ja
•    kes on läbinud ettevõtluskoolituse või
•    kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või
•    kellel on ettevõtluskogemus.

Toetuse maksimaalne suurus on 4474 eurot ühe taotleja kohta. Toetuse piirmääraks on kuni 100% abikõlblikest kuludest.
Ühise projekti võivad aga kirjutada mitu taotlejat ning sellisel juhul on võimalik summat mitmekordistada. Taotlejate arvu osas piiranguid ei ole.
Lisainfo: http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12502

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihalduri poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.