Tööpakkumine – otsime projektikirjutamise koolituse lektoreid

Projektiekspert OÜ on Eesti kapitalil põhinev firma, mille põhiteenus on fondidelt toetuste taotlemiseks projektide koostamine ja projektide kirjutamise koolituste korraldamine. Firma on asutatud oktoobris 2002.

Otsime oma meeskonda

projektikirjutamise koolituse lektoreid

(projektipõhine töö)

Lektori tööülesannete hulka kuulub projekti kirjutamise koolituste ette valmistamine ja gruppide koolitamine.

Valjalik on mittetulundussektori ja avaliku sektori projektialase töö kogemus ning kogemus projektikoolitajana.

Lektori kandidaat oskab kasutadaPowerPointi ja teisi koolituse läbi viimiseks vajalike tehnilisi vahendeid. Hea, kui lektor suudaks koolitada nii eesti kui ka vene keeles.

Otsime algatus- ja koostöövõimelisi partnereid nii ettevõtete, FIE-de kui eraisikute seast.

Kandideerimiseks palume täita ankeet: www.projektid.ee/meeskond.