Aastatel 2014–2020 on plaanis investeeringuid toiduainete töötlemiseks ja turustamiseks toetada 75 miljoni euroga

Toiduainete töötlemisele ja turustamisele on uue maaelu arengukava eelnõus ette nähtud 75 miljonit eurot, mis on ligi 30 miljoni euro võrra enam kui praegusel perioodil. Lisavõimalusena laieneb toiduainetööstusele ka uue finantsinstrumendi kasutamise võimalus ehk soodsamatel tingimustel garantiid ja laenud.

Põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi sõnul tuleb Eesti toiduainetööstusel  tulevikku vaadates järjest enam panustada kaasaegsetesse tehnoloogiatesse. Suund on vee- ja energiakasutuse vähendamisele, töötlemisüksuste optimeerimisele. Järjest olulisem on investeerida kaasaegsesse tehnoloogiasse. Samuti rõhutas Seeder vajadust panustada tootearendusse.

Täpsem info on leitav aadressil http://stiimul.ee/est/uudised/04-2013/pollumajandusminister-toetused-toiduainetoostusele-suurenevad