Toetuste taotlemise võimalused ettevõtjatele

Kokkuvõtvalt EASi toetused, mis on mõeldud taotlemiseks ettevõtetele, on järgmised.

Toetused ettevõtetele

Kuidas enne teisi konkurssidest teada saada?

Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on jätkusuutlikud, kuid ei ole orienteeritud kiirele kasvule ning kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab. Toetuse maksimaalne suurus 100 000 krooni, omaosalus 20%.
Lisainfo.

Kasvutoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab ja kes on ühtlasi orienteeritud kiirele kasvule. Taotlev ettevõte peab looma kõrget lisandväärtust tal peab olema ekspordipotentsiaal. Samuti on sihtgrupiks ettevõtjad, kes on oma konkurentsivõimet juba tõestanud ning vajavad tuge kasvu kiirendamiseks. Toetuse maksimaalne suurus 500 000 krooni, omaosalus 35%.
Lisainfo.

Eksporditurundustoetust saab taotleda toote ja teenuse ekspordituru nõuetega vastavusse viimiseks, tootenäidiste ja reklaammaterjali valmistamiseks, brändide väljatöötamiseks, kaubamärgi registreerimiseks sihtturul, sihtturgude külastamiseks ja turundusürituste korraldamiseks, messidel osalemiseks ja turu-uuringuteks. Toetuse suurus 150 000 kuni 2 500 000 krooni, omaosalus 50%.
Lisainfo.

Välismessitoetuse raames toetatakse välismessil osalemist eksponendina (individuaalselt või ühisstendiga) ja välismessi külastust (individuaalne külastus või organiseeritud ühiskülastus). Toetuse suurus 30 000 kuni 1 000 000 krooni, omaosalus 50%.
Lisainfo.

Arendustöötaja kaasamise toetuse eesmärgiks on ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine arendustöötaja palkamise kaudu. Arendustöötaja võib olla teadur, insener, disainer või turundusjuht. Toetuse maksimumsumma võib olla 7,8 miljonit krooni, omaosalus 50%.
Lisainfo.

Teadmiste ja oskuste arendamise toetust saab taotleda kuni 12 kuud kestva teadmiste-oskuste arendamise projekti läbiviimiseks järgmistes vormides: juhtimiskoolitus, erialane täienduskoolitus, väljaspool Eestit toimuvatel erialakonverentsidel osalemine, nõustamisteenuse kasutamine. Toetuse minimaalne suurus on 25 000 krooni, omaosalus 50%.
Lisainfo.

Tootearenduse toetus on mõeldud ettevõtjatele ja ülikoolidele kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Toetust saab eeluuringu ning rakendusuuringu tegemiseks ja tootearenduseks. Toetuse suurus eeluuringu puhul kuni 300 000 krooni, rakendusuuringu ja tootearenduse puhul 500 000 kuni 50 000 000 krooni. Omaosaluse suurus sõltub taotlejast.
Lisainfo.

NB! EAS lõpetab alates 4. juunist mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud koolitusosakute taotluste vastuvõtmise. Koolitusosak, mida saab veel kuu aega taotleda, on sihtotstarbeline toetus tööalase täienduskoolituse ostmiseks. Eesmärgiks on tõsta mikro- ja väikeettevõtete konkurentsivõimet. Koolitusosaku suurus on 15 000 krooni toetussaaja kohta ühe aasta jooksul.
Lisainfo.

Allikas: EAS