Toetuse taotlemise võimalused arengustrateegia rakendamise meetmest

MTÜ Partnerid võtab vastu projektitaotlusi tegevuspiirkonna arengustrateegia rakendamise meetmete raames.

Taotlusi saab esitada järgmistes valdkondades:

meede 1 – teadmiste meede taotlemise perioodiga15.-31.03.2010,

Meede 3 – ettevõtjate toetamine taotlemise perioodiga15.-31.03.2010,

Meede 2 – ühistegevuse toetamine taotlemise perioodiga 05.-16.04.2010,

Meede 5 – kultuuripärandi säilitamine taotlemise perioodiga 05.-16.04.2010,

Meede 4 – elukeskkonna investeeringud taotlemise perioodiga alates 1. juunist (avatud kuni raha on toetusteks jagatud).

Toetus on suunatud Kunda linna, Viru-Nigula, Sõmeru, Haljala, Vinni ja Rakvere valla piirkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele, sihtasutustele, ettevõtetele ja kohalikele omavalitsustele. Projektist kasu saajad peavad olema MTÜ Partnerid piirkonna elanikud ja/või organisatsioonid.

Toetuse suurus ja omafinantseeringu osakaal sõltub meetmest ning taotleja tüübist.

Lisainformatsiooni MTÜ Partnerid koduleheküljel www.mtupartnerid.ee.