Toetus teadusaparatuuri kaasajastamiseks

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetme “Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine” alameetme “Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine” avatud taotlusvooru.

Toetuse andmise üldeesmärgiks on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist toetava teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri kaasajastamine. Meedet toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Taotlusvoor avatakse 21. oktoobril 2009. a ja taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 21. detsembril 2009. a.
Taotlused saab esitada elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas.

Meetme määrus on avaldatud Riigi Teatajas.

Allikas: SA Archimedes.