Toetus rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks

EAS avab 21. detsembril rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise programmi esimese taotlusvooru. Taotluste esitamise lõpptähtpäev on 4. jaanuar 2010 ja esimese vooru eelarve 10 miljonit krooni.

„Uue toetuse eesmärgiks on eeskätt suurendada väliskülastajate ööbimiste arvu ja muidugi pikendada ka turismihooaega,” ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso. „Mida rohkem professionaalselt korraldatud suurüritusi, seda atraktiivsemad need on, mis toob kaasa majutusettevõtete parema täitumuse ning mõjutab positiivselt muudegi ettevõtete käivet.”

Mutso sõnul on toetuse mõju ürituste kavandamisele kindlasti oluline praeguses olukorras, kui eraettevõtete sponsorlus on vähenenud. „Suurüritused kasvatavad Eesti tuntust sihtkohana ja kasvatavad nõudlust Eesti turismitoodete vastu,” lisas Mutso.

Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavat toetust saavad taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Toetatakse rahvusvaheliste konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste kavanamist, läbiviimist ning välisturgudele suunatud turundustegevusi.

Toetatav sündmus peab pakkuma rahvusvahelist huvi ning aitama kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele. Rahvusvaheline konverents peab kestma vähemalt kolm päeva ning konverentsi raames olema kavandatud piirkonda tutvustav ekskursioon. Ürituse raames ööbivate väliskülastajate minimaalne koguarv peab olema majutusettevõttes vähemalt 300.

Toetuse minimaalne suurus on 300 000 ja maksimaalne suurus miljon krooni ürituse kohta ning hüvitatakse kuni 70% toetatavatest kuludest. Programmi kogueelarve aastani 2011 on 23 miljonit krooni.

Lähem info www.eas.ee/konverentsid.