Toetus looduskaitselistele projektidele

Keskkonnainvesteeringute Keskuses algas täna taotlusvoor, mille kaudu saavad looduskaitselisteks tegevusteks toetust taotleda nii mittetulundusühingud ja sihtasutused kui ka kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud. Toetusteks on ette nähtud 30 miljonit krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi raha. Taotluste esitamise tähtaeg on 29. november.

Toetusteks planeeritud 30 miljonit krooni jaguneb kaheks. Pool sellest summast on mõeldud ohustatud elupaikade, ohustatud liikide elupaikade ja ohustatud liikide populatsioonide taastamiseks ning säilitamiseks vajalikeks tegevusteks. Teine 15 miljonit krooni aga võõrliikide arvukuse piiramiseks, kaitstavate parkide korrastamiseks, kaitstavate üksikobjektide ja maastike soodsa seisundi taastamiseks ning kaitstavate loodusobjektide külastamist suunava infrastruktuuri rajamiseks või rekonstrueerimiseks.

Võrreldes eelmise taotlusvooruga tasub tähelepanu pöörata sellele, et elupaikade säilitamiseks vajaliku karja soetamist toetatakse vaid juhul kui elupaigas pole seni karjatamist toimunud või kui karjatamiskoormus on väiksem kui elupaiga hooldamise nõuetes lubatud. Ühele projektile antakse toetust 250 000 kuni 5 miljonit Eesti krooni, kusjuures toetuse taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

41-42 nädalal toimuvad erinevates Eesti paikades ka taotlemistingimusi tutvustavad infopäevad, täpsem info toimumiskohtade ja –kuupäevade osas avaldatakse oktoobri esimesel nädalal KIKi kodulehel www.kik.ee .

 Looduse mitmekesisuse säilitamiseks on Euroopa Regionaalarengu Fondist aastateks 2007-2013 planeeritud 340 miljonit Eesti krooni, millest suurem osa suunatakse läbi riikliku investeeringute kava looduskaitseliselt oluliste projektide teostamiseks. Aasta alguses lõppenud avatud taotlusvooru kaudu toetati 27 projekti ligi 50 miljoni krooniga.

Uudise link http://www.kik.ee/et/uudised.html

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee. Võtke ühendust meie kliendihalduri/projektispetsialistiga – Tanel Käbin 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee.