Toetus külastuskeskuste loomiseks ja turismiinfo arendamiseks

6. aprillil hakkas EAS vastu võtma toetusetaotlusi külastuskeskuste loomiseks ja turismiinfokeskuste arendamiseks. Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatava toetuse eesmärgiks on parandada turismiteenuste kättesaadavust ja seeläbi turismiteenuste tarbimist Eestis.

Muu hulgas toetatakse ka elektrooniliste infoterminalide rajamist turismiinfokeskuste asukohas, mis võimaldavad turistidel infot saada ööpäev läbi.

Projekti tegevused tuleb ellu viia kuni 36 kuu jooksul taotluse esitamisest alates, kuid mitte hiljem kui 2015. aasta 31. augustiks. Lisaks rakendatakse määrust tagasiulutavalt alates 1. jaanuarist 2007, mis annab võimaluse taotleda toetust ka 2007. aasta algusest kuni tänaseni turismiinfokeskuse rajamiseks või parendamiseks tehtud kulutuste katteks.

Toetust võib taotleda valla- või linnavalitsus või tema poolt volitatud valla- või linnavalitsuse asutus, sihtasutus või mittetulundusühing. Turismiinfokeskuse rajamiseks või arendamiseks mõeldud toetust saab minimaalselt 100 000 ja maksimaalselt 2 miljonit krooni. Külastuskeskuse rajamiseks mõeldud toetuse minimaalne suurus on 500 000 ja maksimaalne suurus 4 miljonit krooni. Toetus saab katta kuni 95% kuludest.

Loe edasi EASi lehelt.

Projektiekspert aitab koostada taotlusdokumentatsiooni! Vt www.projektid.ee