Toetus keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu saab taotleda Euroopa Reginaalarengu Fondi toetust keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 26. veebruar 2010.

Toetust antakse keskkonnahariduslikuks tegevuseks vajaliku:

* hoone või rajatise ehitamiseks või kinnisasja soetamiseks;
* ruumide kohandamiseks, ümberehitamiseks ja renoveerimiseks;
* mööbli, õppevahendite ja seadmete soetamiseks;
* liiklusvahendi soetamiseks või sisustamiseks;
* õuesõpet toetava infrastruktuuri rajamiseks.

Toetust saavad taotleda Keskkonnaamet, Eesti Loodusmuuseum, RMK, kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused, kõrgkoolid ja nende asutused, Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad asutused, MTÜ-d ja SA-d.

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 600 000  krooni. Maksimaalne toetus projekti kohta on 60 miljonit krooni.

Lisainfo KIKi kodulehelt.

* * *

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee.