Toetus ehitus- ja rekonstrueerimistöödeks

On veel jäänud üks kuu esitada taotlusi konkursile, mis aitab finantseerida regionaalselt tähtsaid investeeringuid.

Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks. Toetust antakse ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks hoonetes või rajatistes, et parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti toetuse sihtgrupile.

Taotleda saab kuni pool miljonit krooni. Eelnevalt on toetust saanud näiteks kultuuri- ja noortekeskused, hooldekodud, haiglad, perearsti punktid, puhke- ja spordikeskused, jalgpalliklubid, külastuskeskused, sanatooriumid jne.

Taotlusvorm ei ole väga pikk, kuid nõutakse palju lisadokumente. Hoiatame, et Excelis olev taotlusvorm on vigane ning soovitatakse kasutada vanemat Wordi varianti.

Lühikokkuvõtte konkursi tingimustest oleme teinud www.projektid.ee/reg_investeering.