Tervislike valikute ja eluviiside soodustamise konkurss KOVidele

SA Innove ja Sotsiaalministeerium kuulutavad 1. oktoobril avatuks taotlusvooru Euroopa Sotsiaaldondi meetmes 1.3.4 „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine.”

Toetuse andmise eesmärgiks on töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamine, et vähendada tervislikel põhjustel tööturult väljalangemist. Vooru raames toetatakse terviseteadlikkust tõstvaid ja tervislikke eluviise soodustavaid tegevusi, tervise tegevuskavade koostamist ning töökohal vaimse tervise edendamisele suunatud projekte. Samuti saab raha taotleda tööealistele sõltuvushäiretega inimestele ja nende lähedastele toetavate teenuste vajaduste hindamise ja arendamise jaoks ning HIV positiivsete tööturule naasmise või seal püsimise toetuseks.

Toetust on oodatud taotlema kohalikud omavalitsused või maavalitsused.

Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit krooni, mis jagatakse maakondade lõikes tööealise elanikkonna osakaalu ja terviseseisundi järgi. Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 50 000 krooni ja maksimaalselt 300 000 krooni. Omafinantseeringu minimaalne määr on 5% abikõlblikest kuludest. Projekt võib kesta kuni 24 kuud.

Taotluste esitamise tähtaeg Innovesse on 1. november 2010 kl 17.00.

Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad huvilistele infopäevad 5. oktoobril Tallinnas ja 7.oktoobril Tartus, lisainfo ja registreerimine: www.innove.ee/struktuuritoetused/infopaev

Taotlusdokumentatsiooni ja täiendav teave meetme kohta on leitav SA Innove koduleheküljelt www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee. Võtke ühendust meie kliendihalduri/projektispetsialistiga – Tanel Käbin 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee.