Teadmiste ja oskuste arendamise programmiga konkurentsivõimelisemaks ettevõtteks

EASil on jooksvalt avatud teadmiste ja oskuste arendamise programm. Programmi eesmärgiks on tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks.

Toetust saavad programmist taotleda Eesti äriregistrisse registreeritud FIE-d või äriühingud; samuti MTÜde ja sihtasutuste registrisse kantud ettevõtete või kutseühendused, inkubaatorid või maakondlikud arenduskeskused – juhul, kui kasu saavad ettevõtted.

Toetust saab taotleda kuni 12 kuud kestva teadmiste-oskuste arendamise projekti jaoks järgmistes vormides: juhtimiskoolitus, erialane täiendkoolitus, väljaspool Eestit toimuvatel erialakonverentsidel osalemine, nõustamisteenuse kasutamine.

Nõustamisteenuse kasutamise alla kuulub ka ettevõtetele äristrateegiate välja töötamine. Seega, kui soovite ettevõtte tegevuse paremaks planeerimiseks või mõne toetuse taotlemiseks tellida strateegia koostamist, siis saab selle finantseerimiseks kasutada just teadmiste-oskuste arendamise programmi.

Toetuse raames kaetakse 50% abikõlbulikest kuludest ning toetuse minimaalne suurus on 25 000 krooni.

Lisainformatsiooni saab EASi kodulehelt.

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee.