Tavajäätmeprügilate sulgemise teine taotlusvoor

Keskkonnainvesteeringute Keskuses kuulutati 4. märtsil välja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava meetme „Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine“ teine taotlusvoor. Taotlusi saavad esitada kohalikud omavalitsused ja prügila sulgemise kohustusega juriidilised isikud.

Toetatakse sulgemiskavas määratud tegevusi ja järelvalvet nende tegevuste üle. Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest.

Taotluse esitamise tähtaeg on 5. mai 2009. 

Lisainformatsioon KIKi kodulehelt.