Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute tudengid aitasid kaasa Kiltsi mõisa restaureerimistöödel.

Avati pidulikult Kiltsi mõisa renoveeritud peahoone, mille seinad ja laed restaureeriti Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengite kaasabil.

27. novembril anti ehitajate poolt pidulikult üle Kiltsi mõisa renoveeritud peahoone. Ehitustööd algasid 2008. aastal, projekteerimisele eelnesid põhjalikud uuringud – uuringud ja projekti koostas OÜ Mõisaprojekt Nele Rohtla juhtimisel. Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonna tudengid Heli Tuksami ja Tuuli Puhveli juhtimisel, olid kaasatud mõisa seinte ning laemaalingute restaureerimisse.

Väike-Maarja vallavalitsus andis avamisel tänukirja seinamaalingute konserveerimise juhendajatele ja tublimatele üliõpilastele(tänaseks vilistlased) Kait Kipperile ja Vesta Naruskile.

Kiltsi mõis kuulub mõisakoolide ühendusse ja on üks Norra ja EMP finantsmehhanismi kaudu toetuse saanud koolidest. Mõisa renoveerimine läks maksma 21,3 miljonit krooni, millest 18,1 miljonit krooni saadi Norra ja EMP finantsmehhanismist ja 3,2 miljonit krooni moodustas Väike-Maarja valla omaosalus.

Loe edasi artcol.ee-st