Tarkade otsuste fond

 Valitsus otsustas asutada tarkade otsuste fondi, toetamaks asutuste juhtimisvõimekuse suurendamist, riiklike mõjuanalüüside korraldamist ning noorteadlaste uurimistööd riigile olulistes valdkondades.

Fondi eesmärk on suurendada riigijuhtimise teadmispõhisust ning parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Kuni 2013. aastani on Euroopa Sotsiaalfondist kavandatud eraldada kokku ligi 70 miljonit krooni Eesti avaliku sektori analüüsi- ja kaasamisvõimekuse tõstmiseks, laialdasemate uuringute korraldamiseks riigile olulistes valdkondades ning nende valdkondade uurimise juurde ka noorteadlaste toomiseks.

Lisaks riigiasutustele võivad toetust taotleda ametiühingud, ettevõtjate esindusorganisatsioonid, vabaühendused ning omavalitsusliidud.

Meede „Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine”

Alameede „Strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamine”

Ühe projekti kohta taotletav toetus peab olema vahemikus 300 000 kuni 4 000 000 krooni.

Alameede “Valdkondlike uuringute arendamine ja läbiviimine”

Ühe projekti kohta taotletav toetus peab olema vahemikus 200 000 kuni 3 000 000 krooni.

Alameede „Valitsusvälise analüüsisuutlikkuse kasvatamine”

Taotletav toetus ühe projekti kohta peab üksiktaotleja puhul olema vahemikus 40 000 kuni 200 000 krooni ning mitme isiku ühistaotluse puhul 40 000 kuni 300 000 krooni.

Esimesed taotlusvoorud avab riigikantselei juba 28. jaanuaril. Täpsem teave toetuse taotlemise kohta avaldatakse veebilehel http://www.avalikteenistus.ee/?id=12544