Taotlusvoor vabaühendustele kogukonnaelu ja koostöö arendamise toetamiseks

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avatakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali taotlusvoor vabaühendustele kogukonnaelu ja koostöö arendamise toetamiseks. Projektide toetamiseks on kavandatud 3,5 miljonit krooni.

Toetatavateks tegevusteks on:
– konkreetses piirkonnas avalikes huvides tegutsevate ühenduste omavahelise (ja/või avaliku võimuga) sisulise koostöö käivitamine või süvendamine;
– kogukonnaelu ja kogukonna koostööd edendavate innovaatiliste ideede käivitamine;
– Minu Eesti mõttetalgutel arutatud (vt www.minueesti.ee) oluliste kohalike ideede elluviimine   ühistegevuse kaudu.

Projekti maksimaalne elluviimise periood on märts 2010.a. kuni 31. märts 2011.a. Taotletava summa suurus on kuni 250 000 krooni taotleja kohta.

Toetuse tingimuste ja korra teave ning taotlusvormid ning teabepäevade info aadressil http://www.kysk.ee/?s=321.

Taotluste esitamise tähtaeg on hiljemalt 28. jaanuaril 2010. a. kell 15.00.