KÜSK taotlusvoor vabatahtlike tegevuse koordineerimiseks

Avatud on taotlusvoor vabatahtliku tegevuse maakondliku/piirkondliku koordineerimise mudeli väljatöötamiseks. Vooru rahaline maht on kuni 1 miljonit krooni.

Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud vabatahtlike tegevuse koordineerimise (nõustamine, motiveerimine, koolitamine, vabatahtlike koordineerimine, kaasamine, propageerimine, andmebaasi loomine, tunnustamine jmt) mudeli väljatöötamiseks ja käivitamiseks maakonnas/piirkonnas ning selle jätkusuutlikkuse tagamiseks pärast toetuse lõppemist koostöö kaudu maavalitsuse, kohaliku omavalitsuse liitudega, kohalike omavalitsustega või äriühingutega.

Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis ei ole riigi või kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all.

Projekti toetatakse abikõlblikkuse perioodil 1. september 2010 kuni 31. mai 2011. Projektide esitamise tähtaeg on 2. august 2010.

Vabatahtlik KYSK

Vabatahtlik KYSK

Toetussumma kogumaht ühele taotlejale on maksimaalselt 200 000 krooni. Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist on võimalik taotleda toetust kuni 90% projekti eelarvekulude katmiseks.

Täpsed toetuse taotlemise tingimused leiate siit.