Taotlusvoor Põhja-Harju Koostöökogu piirkonnale

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avas 23. märtsil taotlusvooru, projekte saab esitada kuni 7. aprillini.

Toetused on suunatud Jõelähtme, Viimsi ja Rae valla organisatsioonidele.

Toetust antakse nelja meetme raames:

meede 1 – kogukondade isikupära, sidusus ja areng,

meede 2 – puhkemajandus ja turism,

meede 3 – Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna noored,

meede 4 – ranna-alade ja väikesaarte arendamine.

Toetuse suurused varieeruvad olenevalt meetmest 10 000 kroonist kuni 500 000 kroonini.

Toetuse määr ulatub sõltuvalt taotleja tüübist 40 protsendist kuni 100 protsendini.

Taotleda võivad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja ettevõtted, kes tegutsevad MTÜ Põhja Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas. Projektist kasu saajad peavad olema Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna elanikud ja/või organisatsioonid.

Täpsem informatsioon MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu koduleheküljel www.leaderph.eu.