Taotlusvoor arengukoostööprojektide jaoks

Avatud on  arengukoostööprojektide 2010. aasta taotlusvoor.

Taotlusvooru raames toetatavad projektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2006 – 2010 arengukava valdkondade ja alavaldkondadega: inimarengu toetamine, rahu ja inimõiguste tagamine ja demokraatia arengu toetamine, majandusarengu ja säästliku arengu toetamine, arengukoostöö elluviimise tõhustamine ning teavitamine ja maailmaharidus.

Projektide eesmärk ja tulemused peavad olema kooskõlas arengukavas sätestatud Eesti arengukoostöö valdkondlike eesmärkidega.

Toetust võib taotleda:

  • valitsusasutus või selle hallatav asutus;
  • kohalik omavalitsus või selle hallatav asutus;
  • Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mis tegutseb avalikes huvides;
  • Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsev muu juriidiline isik.

Taotlusvooru maht on 4 600 000 krooni (sealjuures Ukrainale 1 000 000, Moldovale 700 000 Gruusiale 1 900 000, Afganistanile 500 000 krooni ning teavitusprojektidele Eestis 500 000 krooni). Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest (millest 2,5% võib katta mitterahalise sissemaksega). Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 50 000 krooni (avalikkuse teavitamisele suunatud projektidele 10 000 krooni). Projekti kestus on kuni 24 kuud.

Taotlusi võetakse vastu 15. märtsist kuni 24. maini 2010 tööpäeviti kl 8:30 – 17:00.

Lisainfo: http://www.vm.ee/?q=et/node/9149

****

Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee.