Täiskasvanute koolitamise ja juhendamise koolitus Tallinnas (180 ak t)

Kas Sa juba koolitad täiskasvanuid? Või alles mõlgutad mõtteid selles suunas? Kui vastasid emmale-kummale küsimusele jaatavalt, siis see koolitus on just Sulle!

Koolituse sihtrühm: koolitusele ootame alustavaid koolitajaid ning koolitajaid ja juhendajaid, kes soovivad oma kompetentse täiendada ja/või kes valmistuvad täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks.

Miks tulla just meie koolitusele?

Koolituse raames töötame läbi täiskasvanute koolitaja kutseeksami eneseanalüüsivormi ning harjutame suulist eksamit, mis on avaliku esinemise ja pingetaluvuse treeninguks.

Õpe on vaheldusrikas ja annab hoogu professionaalsele arengule. Koolituse raames koged innovaatilisi lähenemisi täiskasvanute koolituses (motiveeriv intervjueerimine, õppemäng, visualiseerimine) ja valid, mis sobib Sinu stiiliga.

Lisaks aitab kursuse läbimine Sul kujundada oma imagot ja annab ideid, kuidas end koolitajana paremini müüa.

Koolitus koosneb neljast moodulist, mille kogumaht on 180 akadeemilist tundi, sh 126 ak t auditoorset tööd ja 54 ak t iseseisvat tööd. Õppekava leiad SIIT

1.  moodul 2. moodul 3. moodul 4. moodul
Sissejuhatus täiskasvanute koolitusse:
20 ak t
Koolituse ettevalmistamine ja koolitamine:
84 ak t
Koolitaja sotsiaalsed oskused ja suhtlemismeisterlikkus: 56 ak t Täiskasvanu õppimise juhendamine ja mentorlus:
20 ak t
Õpiväljundid: mõistad täiskasvanud õppija eripära: milliseid kliente võib ette tulla ja kuidas gruppi käivitada, kuidas pääseda mõjule, luua ja hoida motiveerivat õpikeskkonda. Õpiväljundid: koostad veenva õppekava ja koolitusprogrammi ning kohandad materjale, õppe- ja hindamismeetodeid arvestades õppija vajadusi. Õpiväljundid: võidad õppijate poolehoiu lihvitud oskusega kaasata, avada potentsiaali, mõista vajadusi ja suunata rühma arengut. Õpid ennetama koolituskonflikte ja neid konstruktiivselt lahendama. Õpiväljundid: oskad ära tunda juhendamise vajaduse ja sellele paindlikult vastata arvestades motiveeriva intervjueerimise põhimõtteid.

Koolituse kestus
Koolitus toimub perioodil 17.08.2018 – 09.03.2019. Kokku on 18 koolituspäeva (igal päeval 7 ak t), õpe toimub reedeti ja laupäeviti. R kl 11.00-17.30 ja L kl 10.00-16.45.

NB! 1. MOODUL ON JUBA TOIMUNUD.

Koolituse kuupäevad
1. moodul: 17.-18.08.2018

2.-4. moodul toimub ajavahemikul 14.09.2018-09.03.2019. Täpsemad kuupäevad: 14.-15.09., 28.-29.09., 26.-27.10., 23.-24.11., 14.-15.12.2018, 11.-12.01., 08.-09.02., 08.-09.03.2019

Koolituse asukoht
Koolitus toimub aadressil Endla 4, 5. korrus, Tallinn.

Koolitajate tutvustus

Reet mustvalgePhD Reet Valgmaa on lõpetanud Tartu Ülikooli, olnud õpetaja Nõo Keskkoolis, Tartu Ülikoolis ja Viljandi Kultuurikolledžis. On ennast täiendanud Suurbritannias ja Põhjamaades. Aastatel 1995-1999 oli Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali nõukogu liige ja esimees. Aastal 2003 tunnistati ta Aasta Koolitajaks Eestis. Talle meeldib teha uusi asju ning koos noorte kolleegidega rajas 1992. a Õppekeskuse “Tõru”, kus viib ellu seda, mida püüdis selgitada 1989. a kaitstud teadustöös. Naudib õppimist ja õpetamist ning saladusi, mis ümbritsevad neid igivanu tegevusi. Peab oma valdkonnaks sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi.

Uku mustvalgeUku Visnapuu koolitab suhtlemis- ja koostööoskusi aastast 1999, koolitajate koolitusi teeb aastast 2008. Tal on kõrgharidus Tartu Ülikoolist: sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika ning täiskasvanute koolitaja tase 6 kutse. Uku disainib aktiivõppe meetodeid ja õppematerjale, on üks ETKA Andras “Koolitaja käsiraamatu” autoreid. Ta toetab koolitajaid ka mentorina ja visualiseerib (joonistab üles) koosolekuid ja koolitusi. Uku konsulteerib koolitajaid kutseeksamiks valmistumisel. Videonäidised tema tööst: about.me/uku

Kadri Koha mustvalgeKadri Koha kõrgharidus on Tallinna Pedagoogikaülikoolist andragoogika erialal (MA) ja tal on täiskasvanute koolitaja tase 7 kutse. Täiskasvanute nõustamise, juhendamise ja õpetamisega tegeleb alates 2001. aastast ja tal on 10-aastane ülikoolis õpetamise kogemus. Teeb koostööd mitmete koolitusasutustega, sh on Töötukassa koostööpartner ning on õpetaja Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis. Iga-aastane Väärikate Ülikooli külalislektor Järva- ja Raplamaal. Omab NLP Master Practitioner taset, on mänguterapeut. Kasutab koolitustel kaasaegseid loovaid meetodeid, julgeb olla omapärane.

AminoAmino Põldaru on omandanud kõrghariduse Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise erialal (MA), lisaks omab täiskasvanute koolitaja tase 7 kutset ning on visuaalkunsti- ja mänguterapeut. Amino on töötanud TLÜ Rakvere Kolledžis, kus ta panustas täienduskoolituse õppekavade loomisse ja arendusse. 2011. aastal asutas ta MTÜ Meistrile Selliks, et pakkuda pedagoogilis-psühholoohilisi täienduskoolitusi õpetajatele lasteaedades ja koolides. Koolitustel kasutab ta erinevaid meetodeid ja arvestab grupi erimeelsuste ning seisukohtadega.

Signe mustvalge

Signe Granström on lõpetanud EMTA muusikaõpetaja erialal ja TLÜ organisatsioonikäitumise magistriõppe. Väga oluliseks osutus osalemine mitme aastases rahvusvahelises projektis “Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtleja kujunemiseks”. Projekt viis 1997. aastal noore õpetaja kokku väga õpihimuliste kolleegidega, laiendas oluliselt arusaamist õpetamisest, andis võimaluse ise koolitada ning kinnitas head suhted suurepäraste inimestega kogu eluks. Põhitegemised on seotud üldharidusega, alates õpetaja ametist lõpetades juhi ning ametnikuna. On olnud mentor ja juhendaja. Põhitöö kõrval on ta alati mõõdukal määral koolitanud. Omab täiskasvanute koolitaja tase 7 kutsetunnistust. Erinevatel tasemetel õppekava koostamise teemaga on sügavamalt seotud alates 2008. aastast.

Mati Ruul mustvalge

Mati Ruul on läbi viinud erinevaid kursusi aastast 1998. Ta on lõpetanud Helsingi Marketingi Instituudi äri- ja müügijuhtimise eriala ning Executive MBA programmi Estonian Business School- is. Lisaks on täiendanud end Inglismaal, Taanis, Soomes, USA-s, Hiinas. Aastast 2001 on Mati EBS Juhtimiskoolituse Keskuse müügi, müügijuhtimise ja juhtimise partner õppejõud ning lektor Tallinna Ülikoolis. Vabakutselise koolitajana valmistab ette ja viib läbi rätsepatööna erinevaid koolitusprogramme kodumaistele ja rahvusvahelistele ettevõtetele. Tema tegemistest saab ülevaate www.matiruul.com

Täiskasvanute koolitaja kutset annab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras. Täpsemat infot leiad ETKA Andrase kodulehelt

Osalustasu

Koolituse maksumus on 1260 eurot, millele lisandub 20% käibemaks (võimalik tasuda mitmes jaos). Moodulites saab ka eraldi osaleda. Võta meiega ühendust ja lepime juba täpsemalt kokku.

Koolituse hind sisaldab materjale, kohvipause ja snäkke.

Projektiekspert OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiad SIIT

Koolituskavas võib ette tulla muudatusi.

 

Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust.
Kristin Varm
kristin.varm@projektid.ee
Tel 58 058 101

registreerun