Täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks eneseanalüüsi koostamine Tallinnas

Valmistud täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks või uuendamiseks ja oled hädas eneseanalüüsivormi täitmisega? Oled portfoolio koostamisega jõudnud peaaegu lõpusirgele, kuid Sul on tekkinud veel mitmeid küsimusi? Koolitus sobib Sulle, kui vastasid küsimustele jaatavalt ning soovid taotleda täiskasvanute koolitaja kutset tase 5, 6 või 7. Vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018 kell 23.59.

Koolituse korraldus:

Koolitus toimub individuaal- või väikerühma (maksimum 3 inimest) konsultatsiooni vormis. Kui osaleb 1 õppija, on konsultatsiooni maht 2 akadeemilist tundi. Kui osaleb korraga 2-3 õppijat, on konsultatsiooni maht kuni 3 akadeemilist tundi ja õpitakse ka üksteise eneseanalüüsidest.

Õppekava koos õpiväljunditega on leitav SIIT

Koolituse toimumise kuupäevad ja asukohad:

28.09 Tallinn, Endla 4, 5-korrus, kellaaeg kokkuleppel

29.09 Tallinn, Endla 4, 5-korrus, kellaaeg kokkuleppel

Koolitaja Uku Visnapuu

Uku rõdul mai07_0081_1_1Uku Visnapuu koolitab aastast 1999, tal on täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistus, taotleb praegu tase 7 kutset. Ta on kaasa rääkinud andragoogi ning täiskasvanute koolitaja kutsestandardite ja eetikakoodeksite koostamises. Ta on koostöös ETKA Andras hindajatega koolitanud ja konsulteerinud kutseeksamiks valmistujaid alates aastast 2014 ja uurinuid aastaid kutseeksami kogemusi ja korraldust taotleja ja hindaja vaatenurkadest.

Klientide tagasiside:

„Sain konsultatsioonis väga kasulikku tagasisidet oma portfoolio kohta ning vastused ka eelseisvat tööd puudutavatele küsimustele. Uku selgitas mulle täpsemalt eneseanalüüsi eesmärki, mis aitas mul mõtestada oma kogemusi ja end kirjalikult ladusamalt väljendada. Tagasiside aitas maandada ülesandega seoses tekkinud pingeid ja paremini tööprotsessile häälestuda. Suunavad ja täpsustavad küsimused oli väga abiks, et teha vajalikke muudatusi, täiendusi ja rõhuasetusi. Analüüsisime portfooliot ka võimalike eksamil esitatavate küsimuste seisukohast. Kasutasime võtet „komisjoniliikme täpsustavad küsimused”, mis andis võimaluse olukorra läbimängimiseks. Tundsin end tänu sellele eksamil palju vabamalt. Lisavõimalusena avastasin koolitaja arenguloo, kuhu saab kirjutada seda olulist infot enda kui koolitaja kohta, mis otseselt portfoolio eneseanalüüsi raamistikku ei mahu või ei sobi.” – Kristel Toomel

“Konsultatsioon aitas mul paremini mõtestada oma tööd ja kogemusi, vaadata eesmärke erinevate nurkade alt, seada endale küsimusi reflektsiooniks ning olla süsteemsem. Saatsin eneseanalüüsi tutvumiseks konsultantsiooni eel, Uku trükkis selle meile välja, märkis üles tähtsad kohad, andis selle põhjal tagasisidet ja vastas kohapeal tekkinud küsimustele. Uku uuris minu enesekindluse ja küsimuste kohta seoses kutse taotlemisega. Sain mõtlema ergutavaid toetavaid küsimusi ning peegeldusi – need olid abiks kokkuvõtete tegemisel selle kohta, millised mu kompetentsid on. Sain konsultatsiooni fookust ise suunata, arutasime koos läbi, mismoodi terviklikult sõnastada, kogemus andis mulle teravama pilgu eneseanalüüsiks.” – Signe Kriisa

Osalustasu on 115€.

Hinnale lisandub käibemaks (20%).

Lisainfo:

Kristin Varm
kristin.varm@projektid.ee
Tel 58058 101

registreerun