Taotlusvoor Euroopa Tagasipöördumisfond 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks

Taotlusvooru eesmärk on toetada Euroopa Tagasipöördumisfondi 2010. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte järgmiste programmi tegevuseesmärkide raames:

• vabatahtliku tagasipöördumisalase nõustamissüsteemi arendamine
• vabatahtliku tagasipöördumise toetuste süsteemi rakendamine
• reintegratsioonprogrammi rakendamine
• koolituste korraldamine tagasipöördumise ja väljasaatmisega kokkupuutuvatele ametnikele

Toetuse taotlejateks võivad olla avalik-õiguslikud juriidilised isikud, eraõiguslikud juriidilised isikud, valitsusasutused, valitsusasutuste hallatavad asutused või rahvusvahelised organisatsioonid, kelle põhikirjalised eesmärgid vastavad planeeritud tegevustele. Taotlejal peab olema piisav administratiivne võimekus projektide elluviimiseks.

Taotluse esitamise tähtaeg: 18.10.2010 kell 14.00

Toetuse täpsem määr ja lisainformatsioon leitav aadressilt: http://www.siseministeerium.ee/31140/