Archimedes SA hariduskoostöö programmide tähtajad

Elukestva õppe programmi 2010.a. tähtajad Comenius Individuaalsed koolitustoetused : • Esimene tähtaeg – 15. jaanuar • Teine tähtaeg – 30. aprill • Kolmas tähtaeg – 15. september Koolide koostööprojektid, Regio koostööprojektid – 19. veebruar Grundtvig Individuaalsed koolitustoetused: • Esimene tähtaeg … Continue reading

Eduka projekti kirjutamise koolitus Tartus

Kutsume projektikirjutamise koolitusele Tartusse! Koolitus “Eduka projekti võtmekohad” Toimumise aeg: 24.-25. märts 2010, esimene päev 10.00-17.00, teine päev 9.30-16.30 Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20%. Hind sisaldab koolitust, kohvipause, koolitusmaterjale, tunnistust koolituse läbimise kohta. Koht: Tartu Rahvaülikool, Pepleri 4 … Continue reading

Toetus tööstusettevõtetele tehnoloogiainvesteeringute jaoks

EAS avas 8. veebruaril taas tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringu toetuse taotluste vastuvõtu. Toetust saab taotleda tööstusvaldkonna alase investeeringuprojekti elluviimiseks: masinate ja seadmete soetamiseks ning nende kasutuselevõtuks vajaliku immateriaalse vara hankimiseks. Toetust saavad taotleda suure mõjuga investor, allhankija ja tootmist alustav või tegutsev … Continue reading

Taas saab KIKist taotleda toetust jäätmete taaskasutamise projektidele

29. jaanuaril algas Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) teine taotlusvoor jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutuse projektide rahastamiseks. Nagu eelmiseski voorus, on projektidel võimalus kokku saada 200 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi toetust ning vooru eelarve on vastavalt toetatavatele tegevustele jagatud kaheks  – pool jäätmete … Continue reading

Tarkade otsuste fondi taotlusvoor avalikule teenistusele

Riigikantselei kuulutas avatuks inimressursside arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Suurem haldusvõimekus” Tarkade Otsuste Fondi IV taotlusvooru. Toetust saab taotleda kahes valdkonnas: 1) Strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine Strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamise raames toetatakse valitsusele olulisi arendusprojekte, mis aitavad tõsta poliitikate elluviimise võimekust, suurendada valitsusasutuste … Continue reading

Läheneb keskkonnaprogrammi taotlusvooru tähtaeg

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2010. Toetust antakse: * veemajandusele; * jäätmekäitlusele; * keskkonnakorraldusele; * looduskaitsele; * metsandusele; * kalandusele; * keskkonnateadlikkusele; * maakondlikele väikeprojektidele. Toetust võivad taotleda: * kohaliku omavalitsuse üksused; * keskkonnakaitsega seotud organisatsioonid; … Continue reading

Toetus keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu saab taotleda Euroopa Reginaalarengu Fondi toetust keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. veebruar 2010. Toetust antakse keskkonnahariduslikuks tegevuseks vajaliku: * hoone või rajatise ehitamiseks või kinnisasja soetamiseks; * ruumide kohandamiseks, ümberehitamiseks ja renoveerimiseks; * mööbli, … Continue reading

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi tähtaeg on juba veebruaris

EASi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi konkursi tähtaeg on 15. veebruar 2010. Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, … Continue reading

Läheneb külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse taotlemise tähtaeg

PRIA külade uuendamise ja arendamise investeeringutaoetus on suunatud mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele, kelle eesmärgiks on investeeringute abil parandada maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust ja elu kvaliteeti. Meetme eesmärgid on: • Omaalgatuse, koostöötahte ning sotsiaalsete suhete tugevdamine; • Külade elukeskkonna säilitamine, … Continue reading