Projektikoolitus Tartus 28.-29. mail

  Kutsume osalema projektikoolitusele Tartusse!  “Eduka projekti võtmekohad” Toimumise aeg: 28.-29. mail 2010, kell 10-17 Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20%. Hind sisaldab koolitust, kohvipause, koolitusmaterjale, tunnistust koolituse läbimise kohta Koht: Domus Dorpatensise seminariruum, Raekoja plats 1/Ülikooli 7, Tartu … Continue reading

Projektikonkurss pagulastest teadlikkuse tõstmise kohta

Siseministeerium kuulutab välja avaliku projektikonkursi “Pagulastest teadlikkuse tõstmise ja sallivuse arendamise kampaaniad”. Konkursi eesmärk on toetada Euroopa Pagulasfondi 2009. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte programmi tegevuseesmärgi “Avalikkuse teavitamine” raames. Projektikonkurssi rahastatakse Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa … Continue reading

KOIT-kava toetuse saanud hooneid saab lisatoetusega energiatõhusamaks muuta

Kliima- ja Energiaagentuur töötas koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja toetusskeemi kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste kavast (KOIT-kavast) toetust saavate hoonete ehitamiseks või rekonstrueerimiseks energiatõhusamaks. Toetust võib taotleda hoonete projekteerimiseks, ehitamiseks või rekonstrueerimiseks madala energiakasutusega majade kriteeriumidele vastavaks. Hooned, millele toetust väljastatakse, võivad … Continue reading

Šveitsi koostööprogrammi projekt hoonete energiatõhususe parandamiseks

Šveitsi koostööprogrammi projekti “Kasvuhoonegaaside ja muude heitmete vähendamine suurendades üldkasutatavate hoonete energiatõhusust ja arvestades uusi ehitusstandardeid” raames rahastatakse vähese energiakasutusega näidishoonete rajamist Eestis. Näidishooneks võivad olla uued hooned ning rekonstrueeritavad olemasolevad hooned. Toetusskeemi toetuste eelarve on 7 647 059 Šveitsi … Continue reading

Infoõhtu Märjamaal 20. aprillil

Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus korraldab TEISIPÄEVAL, 20. APRILLIL,  algusega kell 18.30 Märjamaa rahvamaja kinosaalis INFOÕHTU OÜ-ga Projektiekspert. Teemaks: Ettevõtjate ja MTÜ-de võimalused projektidega saada toetust oma väärt, kuid seniteostamata  ideedele. OÜ Projektiekspert on Eesti kapitalil põhinev firma, kelle põhiteenus on … Continue reading

Toetuse taotlemise võimalused maapiirkondadele

Maapiirkondadel on võimalik toetust taotleda Leaderi programmist, toetusi jagatakse tegevusgruppide kaudu. Programm on mõeldud MTÜ-dele, ettevõtetele ja kohalikele omavalitsustele, seltsidele ja seltsingutele. Toetust saab taotleda mitmesugustes valdkondades alates infrastruktuurist kuni kultuuripärandi säilitamiseni. Taotleja kohta esitatavad nõuded, toetuse suurus ja taotlustähtajad … Continue reading

Toetuse taotlemise võimalused arengustrateegia rakendamise meetmest

MTÜ Partnerid võtab vastu projektitaotlusi tegevuspiirkonna arengustrateegia rakendamise meetmete raames. Taotlusi saab esitada järgmistes valdkondades: meede 1 – teadmiste meede taotlemise perioodiga15.-31.03.2010, Meede 3 – ettevõtjate toetamine taotlemise perioodiga15.-31.03.2010, Meede 2 – ühistegevuse toetamine taotlemise perioodiga 05.-16.04.2010, Meede 5 – … Continue reading

Kriisiprogramm kodanikeühendustele

Avatud Eesti Fondil on avatud spetsiaalne konkurss kodanikuühendustele, et aidata neil majanduskriisis toime tulla ning edendada avatud ühiskonna põhiväärtusi muutunud oludes. Oodatud on kahte liiki taotlused: * Sotsiaalse suunitlusega projektid, mis toetavad ühiskonnagruppe, keda majanduskriis on kõige teravamalt puudutanud ning … Continue reading

Taotlusvoor arengukoostööprojektide jaoks

Avatud on  arengukoostööprojektide 2010. aasta taotlusvoor. Taotlusvooru raames toetatavad projektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2006 – 2010 arengukava valdkondade ja alavaldkondadega: inimarengu toetamine, rahu ja inimõiguste tagamine ja demokraatia arengu toetamine, majandusarengu ja säästliku arengu toetamine, arengukoostöö … Continue reading

Projektikoolitus Väätsal, Järvamaal 12. ja 26. aprillil 2010

NB! Koolitusel on võimalus osaleda ka ühe päeva kaupa, hind 800 krooni + käibemaks. Kutsume osalema projektikoolitusele Kesk-Eestisse! “Eduka projekti võtmekohad” Toimumise aeg: 12. ja 26. aprill 2010, kell 11-17 (koolitus on kestab kaks päeva, mille vahel tehakse kodutöö) Koolituse … Continue reading